Bugun...


İLKER HOŞMAN

facebook-paylas
2022 Yılında Dikkat Edilmesi Gereken Konular:
Tarih: 08-02-2022 22:33:00 Güncelleme: 08-02-2022 23:01:00


 

2022 Yılında Dikkat Edilmesi Gereken Konular:

 

  Her yeni yılın gelişi, aynı zamanda yeni yılda yapılması gereken işlemleri de beraberinde getirir. 2022 yılı için, aşağıda hatırlatmak istediğim konu başlıkları bu yazımın içeriğini oluşturacak.

 

  Yeni yılla birlikte Vergi ve SGK uygulamaları açısından zaman içerisinde yapılması gereken işlemler, dikkat edilmesi gereken durumlar ve yenilikler ile ilk kez uygulanacak olan uygulamalar hakkında bir bilgilendirme ve hatırlatma notu olarak bu yazımı size sunmak isterim. Umarım faydalı olur.

 

Maddeler halinde inceleyeceğimiz 2022 yılında yapılması gerekenler ve dikkat edilmesi gereken konular şöyle;

 

1-) 2021 Yılına Ait Brüt Satış Tutarı 4 Milyon TL ve Üzerinde Satış Yapanlar 01.07.2022 Tarihine Kadar E-Fatura Sistemine Geçmek Zorundadır.

 

2021 yılında brüt satış hasılatı 4 milyon TL ve üzerinde olan firmalar en geç 01.07.2022 tarihine kadar elektronik fatura sistemine dâhil olmak zorundadır.

 

Kendi siteleri ve/veya başka bir internet satış platformunda e-ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-fatura’ya geçme hadleri ve süreleri

2020 ve 2021 yılında brüt satış hasılatı 1 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 01.07.2022 tarihine kadar elektronik fatura sistemine dâhil olmak zorundadır.

 

Gayrimenkul ve/veya taşıt alım, satım ve kiralama faaliyetinde bulunan mükellefler için e-fatura’ya geçme hadleri ve süreleri

 

2020 ve 2021 yılında brüt satış hasılatı 1 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 01.07.2022 tarihine kadar elektronik fatura sistemine dâhil olmak zorundadır.

 

Otel işletmelerinde ciro şartı bulunmamaktadır.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi alan konaklama hizmeti veren otel işletmelerine hasılat şartına bakılmaksızın e-fatura uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

 

2-) 2021 Yılına Ait Brüt Satış Tutarı 4 Milyon TL ve Üzerinde Satış Yapanlar 01.01.2023 Tarihinde E-Defter Sistemine Geçmek Zorundadır.

 

2021 yılında brüt satış hasılatı 4 milyon TL ve üzerinde olan firmaların 01.01.2023 tarihi itibarıyla elektronik defter sistemine geçmek zorundadır.

 

Kendi siteleri ve/veya başka bir internet satış platformunda e-ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerin elektronik deftere geçme hadleri ve süreleri

2020 ve 2021 yılında brüt satış hasılatı 1 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 01.01.2023 tarihine kadar elektronik defter sistemine dâhil olmak zorundadır.

 

Gayrimenkul ve/veya taşıt alım, satım ve kiralama faaliyetinde bulunan mükellefler için elektronik deftere geçme hadleri ve süreleri

2020 ve 2021 yılında brüt satış hasılatı 1 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 01.01.2023 tarihine kadar elektronik defter sistemine dâhil olmak zorundadır.

 

Otel işletmelerinde ciro şartı bulunmamaktadır.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi alan konaklama hizmeti veren otel işletmelerine hasılat şartına bakılmaksızın elektronik defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

 

3-) E-Fatura Uygulamasına Dâhil Olmayan Mükellefler Düzenleyecekleri Fatura Belirli Bir Tutar Üzerinde İse E-Arşiv Fatura Olarak GİB Portal Üzerinden Düzenlemeye Devam Edeceklerdir.  

 

E-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olmayan mükellefler tarafından vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların, vergiler dâhil toplam tutarın 30 Bin TL’yi aşması halinde ve vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların, vergiler dâhil toplam tutarı 5 Bin TL’yi aşması halinde, faturalarını e-Arşiv Fatura olarak GİB Portal üzerinden düzenlemesi zorunludur.

 

01.03.2022 tarihinden itibaren hadler değişecektir.

 

01.03.2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarın 5 Bin TL’yi aşması halinde vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların, vergiler dâhil toplam tutarı ilgili yılın fatura düzenleme sınırını (2022 yılı için 2 Bin TL) aşması halinde, faturalarını e-Arşiv Fatura olarak GİB Portal üzerinden düzenlemesi zorunlu olacaktır.

 

4-) 2021 yılında Brüt Satış Hasılatı 10 Milyon TL ve Üzeri Olan Firmaların E-İrsaliye Geçmesi Gerekmektedir.

 

2021 yılında brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri e-fatura uygulamasına kayıtlı olan firmaların en geç 01.07.2022 tarihinde E-İrsaliye uygulamasına geçmesi gerekmektedir.

 

5-) Ticaret Sicil Gazetesi 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Sadece Dijital Olarak Yayımlanacaktır.

 

 Ticaret sicil gazetesi 01.01.2022 tarihinden itibaren sadece dijital olarak yayımlanacaktır. Kâğıt ortamında baskı olmayacaktır.

 

6-) 2022 Yılı İtibariyle Asgari Ücretliler Gelir ve Damga Vergisinden İstisnadır.

 

2022 yılından itibaren uygulanmak üzere asgari ücretliler gelir ve damga vergisinden istisna tutulmuştur.

 

Diğer ücretlilerinde ücretlileri asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden istisna edilmiştir.

 

Ücretleri asgari ücret üzerinde olan hizmet erbabının ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısımları gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna tutulmuştur. Konu ile ilgili faydalı olacağına inandığım bir örnek aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Vergi İstisnası Nasıl Hesaplanır?***

 

Örnek; Aylık brüt ücreti 10.000-TL olan personelin Ocak/2022 dönemine ait ücret hesaplama şekli aşağıdaki gibidir; (*) Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

 

Brüt Ücret – 10.000,00-TL

Brüt Tutar

10.000,00

SGK İşçi Payı (%14)

1.400,00

SGK İşsizlik İşveren Payı (%1)

100,00

Gelir Vergisi Matrahı

8.500,00

Gelir Vergisi (%15)

1.275,00

Gelir Vergisi İstisnası

4.253,40

İstisna Gelir Vergisi (%15)

638,01

İstisna Sonrası Gelir Vergisi

636,99

Damga Vergisi Matrahı

10.000,00

Damga Vergisi (%0759)

75,90

Damga Vergisi İstisnası

5.004,00

İstisna Damga Vergisi (%0759)

37,98

İstisna Sonrası Damga Vergisi

37,92

Net Ücret

7.825,09

 

İşveren SGK primi (%15,5)

1.550,00

İşveren İşsizlik Primi (%2)

200,00

İşveren Maliyeti

11.750,00

 

 

7-) Tüm Ücretlilerden Asgari Geçim İndirimi Kaldırılmıştır.

 

Asgari geçim indirimi 2022 yılı ve takip eden yıllar için kaldırılmıştır.

 

8-) Gelir ve Damga Vergisi İstisnası Memurlar İçinde Uygulanacaktır.

 

01.01.2022 tarihinden itibaren istisna uygulaması tüm hizmet erbabı için uygulanacağından istisna tutarları memurlarından da asgari ücrete kadar olan kazançlarına isabet eden gelir vergisi ve damga vergisi tutarları içinde uygulanacaktır.

 

9-) Asgari Ücretli Çalışanın İşveren Maliyeti 5.879,70-TL’dir.

 

2022 yılı itibariyle asgari ücretli olarak çalışmakta olan bir personelin işverene toplam maliyeti 5.879,70-TL’dir.

 

10-) İşyeri Kira Ödemelerinde Stopaj Oranı %20’dir.

 

2022 yılında gerçek kişiden yapılan işyeri kira ödemelerinde uygulanacak stopaj oranı %20’dir.

 

11-) İşyeri Kira Ödemelerinde KDV oranı %18’dir.

 

2022 yılında işyeri kira ödemelerinde uygulanacak KDV oranı %18’dir.

 

12-) İşyeri Kira Ödemeleri Banka Üzerinden Ödenmelidir.

 

İşyeri kira ödemeleri ne kadar olursa olsun banka üzerinden ödenmesi gerekmektedir.

 

13-) 2022 Yılında Binek Otomobiller için Uygulanan Gider Kısıtlaması Tutarları Güncellenmiştir.

 

 • Binek araç kiralamalarda tek bir araç için gider yazma üst sınırı KDV hariç:8.000 –TL
 •  
 • Sıfır araç için alım tutarı amortisman olarak indirim yapılabilecek tutar: 230.000 –TL
 •  
 • Sıfır araç için ÖTV ve KDV tutarları gider veya maliyet yazılabilecek sınır: 200.000 –TL
 •  
 • İkinci el araçlarda kanunen kabul edilen gider olarak amortisman sınırı: 430.000 –TL
 •  

14-) Mesken Kira Gelirleri İçin Uygulanan İstisna Tutarı 2022 Yılı İçin Güncellenmiştir.

 

2022 yılında Mesken Kira Gelirleri İçin Uygulanan İstisna Tutarı: 9.500 –TL

 

15-) Vergiden Müstesna Yemek Tutarı 2022 Yılı İçin KDV Hariç 34,00-TL Olarak Belirlenmiştir.

 

İşverenlerce, işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı KDV hariç günlük: 34 –TL

 

16-) 2022 Yılı Engelli İndirimi Tutarı Güncellenmiştir.

 

 • Birinci derece engelliler için; 2.000 –TL,
 •  
 • İkinci derece engelliler için; 1.170 –TL,
 •  
 • Üçüncü derece engelliler için; 500 –TL
 •  

17-) Yol Ücretleri İçin Uygulanacak 2022 Yılı İstisna Tutarı 17,00-TL’dir.

 

İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı günlük 17,00-TL’dir.

 

18-) Ücretliler İçin 2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifleri Güncellenmiştir.

 

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

32.000 TL’ye kadar

%15

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası

%20

250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası

%27

880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası

%35

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL, fazlası

%40

 

 

19-) Ücret Dışı Gelirler İçin 2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifleri Güncellenmiştir.

 

Gelir Dilimi

Vergi Oranı

32.000 TL’ye kadar

%15

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası

%20

170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası

%27

880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, fazlası

%35

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, fazlası

%40

 

 

20-) Tam Mükellef Kurumlarca Dağıtılan Kar Paylarındaki Stopaj Oranı %10’a Düşmüştür.

 

Tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kar paylarındaki stopaj oranı %10 olarak uygulanacaktır.

 

21-) 2022 Yılında Uygulanacak Beyanname Damga Vergisi Tutarları Güncellenmiştir.

 

Vergi Beyannamesi  Adı

Tutarı (TL)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

132,30

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

176,70

Katma Değer Beyannamesi (KDV)

87,30

Muhtasar Beyannamesi

87,30

Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri Hariç)

87,30

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

176,60

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

103,50

 

 

22-) 2022 Yılı Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2.000-TL’dir.

 

2022 yılı için fatura kesme ve düzenleme sınır KDV dâhil 2.000-TL’dir.

 

23-) 2022 Yılı Demirbaş ve Amortisman Düzenleme Sınırı 2.000-TL’dir.

 

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
HABER ARŞİVİ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI